Mossèn Cinto Verdaguer 3, 25100 Almacelles (Lleida)
+34 973 740 145

ImpostosSocietats22/04/2014by gcebolleroImpost de societats

Des de 2013 és aplicable una deducció del 10% per la compra d'actius nous. No obstant això, la redacció de la llei és confusa i genera dubtes. Doncs bé, sàpiga que Hisenda les ha resolt recentment.(5% si es tracta de contribuents que apliquin reducció del 20% del rendiment net per micropime amb manteniment de plantilla)

Informi DGT IE0041-14, de 6 de febrer de 2014

SENSE DUBTES AMB LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ 
(Empreses la xifra de negocis de les quals en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d’euros)

Des de 2013 és aplicable una deducció del 10% per la compra d’actius nous. No obstant això, la redacció de la llei és confusa i genera dubtes. Doncs bé, sàpiga que Hisenda les ha resolt recentment.(5% si es tracta de contribuents que apliquin reducció del 20% del rendiment net per micropime amb manteniment de plantilla)

 

Deducció poc clara

Dubtes.

Des de 2013 és aplicable una nova deducció per a les pimes que inverteixin els seus beneficis en actius nous. No obstant això, aquest incentiu ha generat dubtes:

  • Reserva. En primer lloc, la llei exigeix dotar una reserva indisponible igual a la base de la deducció. Atenció! Així i tot, a vegades, pot ser que no existeixin beneficis suficients per a dotar aquesta reserva, per la qual cosa aquest requisit és impossible de complir.
  • Pime. Aquest incentiu només s’aplica a les empreses de reduïda dimensió .Atenció! Però la llei no deixa clar si l’empresa ha de ser de reduïda dimensió en l’exercici en el qual obté el benefici o en el qual efectua la inversió i s’aplica la deducció.
  • Manteniment. Finalment, la llei estableix que si l’actiu objecte de la inversió es transmet abans de cinc anys, l’import obtingut en la seva venda (o el seu valor comptable, si és major) ha de reinvertir-se en la compra d’un nou. Atenció! Però no s’estableix el termini en el qual s’ha de reinvertir.

Informe. Doncs bé, sàpiga que la Direcció General de Tributs ha emès un informe que aclareix tots aquests punts. Vegi a continuació els criteris que adoptarà Hisenda.

Dubtes resolts

Dubte 1. Respecte al dubte relatiu a la creació de la reserva indisponible, Hisenda considera que encara que els beneficis de l’exercici no siguin suficients per a dotar-la, l’empresa podrà aplicar-se igualment la deducció, sempre que acabi de dotar la reserva amb els primers beneficis que obtingui en els exercicis següents. A més:

  • Hisenda exigeix també que els fons propis de l’empresa augmentin almenys en la quantia de la reserva indisponible dotada. Atenció! La llei no diu res en aquest sentit, per la qual cosa aquesta interpretació és discutible.
  • En conseqüència, si la seva empresa dota una reserva indisponible i, al mateix temps, redueix el capital o reparteix un dividend amb càrrec a reserves d’exercicis anteriors, Hisenda podria discutir la deducció.

Dubte 2. Respecte a l’exercici en el qual han de complir-se els paràmetres per a ser empresa de reduïda dimensió, Hisenda considera que és l’exercici en el qual s’obtinguin els beneficis que després s’inverteixen. Anotació. D’aquesta manera, si la seva empresa obté beneficis en 2013 però no els inverteix fins a 2014, per a poder aplicar-se la deducció bastarà que sigui pime en 2013 (si en 2014 no ho és, podrà igualment aplicar l’incentiu).

Dubte 3. Quant al termini de reinversió, en cas que es transmeti l’actiu abans dels cinc anys, Hisenda considera que és de dos anys des de l’inici de l’exercici en el qual es transmet l’actiu objecte d’inversió. Anotació. Per exemple, la seva empresa adquireix una màquina nova en 2013 i aplica la deducció. Doncs bé, si transmet aquesta màquina a mitjan 2015, no perdrà la deducció, a condició que efectuï la reinversió entre 2015 i 2016.

  • Informi DGT IE0041-14, de 6 de febrer de 2014SENSE DUBTES AMB LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ 
    (Empreses la xifra de negocis de les quals en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d’euros)

 

Des de 2013 és aplicable una deducció del 10% per la compra d’actius nous. No obstant això, la redacció de la llei és confusa i genera dubtes. Doncs bé, sàpiga que Hisenda les ha resolt recentment.(5% si es tracta de contribuents que apliquin reducció del 20% del rendiment net per micropime amb manteniment de plantilla)

Share
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a gestoria@gcebollero.com

× Podem ajudar-lo?