Mossèn Cinto Verdaguer 3, 25100 Almacelles (Lleida)
+34 973 740 145

Fiscal23/06/2014by gcebolleroAvantprojecte de llei per a la reforma fiscal

Us comuniquem que en el Consell de Ministres celebrat en el dia d'avui, 20 de juny de 2013, s'ha presentat l'Avantprojecte de Llei per a la Reforma Fiscal. Pel que s'iniciarà el termini d'informació pública després de la seva publicació dilluns que ve 23 de juny.

Us comuniquem que en el Consell de Ministres celebrat en el dia d’avui, 20 de juny de 2013, s’ha presentat l’Avantprojecte de Llei per a la Reforma Fiscal. Pel que s’iniciarà el termini d’informació pública després de la seva publicació dilluns que ve 23 de juny.

En la roda de premsa celebrada després del referit Consell de Ministres, s’han exposat algunes de les mesures que conté l’Avantprojecte per a la Reforma Fiscal, Reforma que afectarà únicament la normativa estatal i respecte a la qual destaquem:

  • IRPF:

– Respecte a l’escala general de l’impost: Els set trams de renda actuals passaran a cinc amb un tipus mínim del 20%, a partir dels primers 12.450 euros, i un màxim del 47% en 2015 i, per a 2016, un tipus mínim del 19% i un màxim del 45%.
– Amb  respecte a  la  escala del  estalvi: es  mantindrà el  nombre de  trams en  tres, disminuint els tipus de gravamen corresponents a cada tram, 20%, 22% i 24% per a 2015 i 19%, 21% i 23% per a 2016.

– S’elevaran els mínims personals i familiars en els supòsits de cura de fills i persones dependents.

– Es mantindrà l’ajuda a les dones treballadores amb fill a càrrec menor de 3 anys, i s’ampliarà aquesta ajuda a altres col·lectius com a famílies nombroses i aquelles amb algun membre en situació de discapacitat.

  •  IS:

– El tipus de gravamen general passarà del 30% al 28% en 2015 i al 25% en 2016.

– Es  incentivarà  la  deducció  per  I+D+i,  procedint  a  la  supressió  de la  resta  de deduccions.

– Amb el  objectiu de  promoure el  finançament empresarial i  reduir el  alt  grau de endeutament de les empreses, es preveu la creació d’una reserva de capitalització, amb una dotació màxima del 10% del benefici fiscal.

Respecte a les PIMES:

1. S’introduirà un nou tipus reduït del 15% (nous emprenedors) durant els dos primers anys, per a aquelles empreses de nova creació que contractin personal.

2. Es crearà una reserva d’anivellament, amb càrrec al benefici de l’exercici, no vinculada a la inversió que permeti a les empreses fer front a possibles pèrdues.

  • IVA:

– L’únic canvi previst, la tributació de determinats productes sanitaris al 21%.

  • Ley General Tributària:

– En quan a les mesures de lluita contra el frau es preveu la publicació de la llista de morosos amb la Hisenda Pública.

Share
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a gestoria@gcebollero.com

× Podem ajudar-lo?