Mossèn Cinto Verdaguer 3, 25100 Almacelles (Lleida)
+34 973 740 145

Autònoms10/09/2014by gcebolleroMajor facilitat per als autònoms en l’accés a la prestació per cessament d’activitat

El requisit fonamental per a accedir al cobrament de les prestacions és la de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

El Govern ha suavitzat els requisits d’accés a aquesta ajuda en la nova Llei de Mútues. El cessament d’activitat pot ser definitiu o temporal. Tindrà sempre un caràcter voluntari i comprendrà mesures de formació i orientació professional dedicada a la promoció de l’activitat emprenedora d’aquests treballadors.

El requisit fonamental per a accedir al cobrament de les prestacions és la de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no fos així, el treballador tindria 30 dies naturals per a abonar la quantitat deguda amb l’Administració

Administració.
Una vegada emplenat el requisit esmentat en el paràgraf anterior, l’autònom podrà posar fi a la seva activitat i accedir a l’ajuda si la seva causa es correspon a un catàleg indicat en la nova Llei de Mútues, sent la causa mes comuna la d’entrar en pèrdues econòmiques, per la qual cosa s’haurà de justificar que el minvament econòmic és superior al 10% dels ingressos obtinguts en un any complet, no acceptant-se si aquest exercici és el de l’inici de l’activitat. També és possible el cessament de l’activitat quan hi ha execucions judicials derivades del cobrament de deutes que comportin almenys el 30% dels ingressos de l’any anterior, i quan hi ha una declaració en concurs.

D’altra banda, també es possibilitarà l’accés a les prestacions per cessament de l’activitat si el correcte funcionament de la mateixa es veu alterat per força major, violència de gènere o per divorci que prèviament hagi estat resolt en un jutjat.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a gestoria@gcebollero.com

× Podem ajudar-lo?