Mossèn Cinto Verdaguer 3, 25100 Almacelles (Lleida)
+34 973 740 145

Fiscal16/06/2021by gcebolleroEl Govern va multar amb 12.000 euros a una empresa per enviar un email basant-se en una llei que no existia

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha rebut una garrotada judicial provinent de la Sala del Contenciós de l'Audiència Nacional per multar amb 12.000 a l'empresa Madrilenya Red De Gas S.A.U basant-se en una legislació de protecció de dades que headtopics.com, que
no es trobava en vigor en el moment que es va cometre la infracció.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha rebut una garrotada judicial provinent de la Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional per multar amb 12.000 a l’empresa Madrilenya Red De Gas S.A.U basant-se en una legislació de protecció de dades que headtopics.com, que
no es trobava en vigor en el moment que es va cometre la infracció.

L’AEPD ha estat condemnada al pagament de les costes i tornar l’import de la multa a l’empresa per uns fets que van succeir els dies 4, 6 i 7 d’abril de 2018 a les que l’esmentada empresa, Madrilenya Red De Gas SAU, va enviar a través de correu electrònic informació sobre el consum elèctric d’un habitatge (15 lectures de consum que es van realitzar entre els anys 2010 i 2012) a
una persona que no era el titular del contracte del subministrament. La titular del contracte de subministrament de l’habitatge era la propietària d’aquesta. No obstant això, l’empresa d’energia va enviar aquestes dades sobre l’històric de consum a la seva inquilina.

Qui al seu torn va avisar la propietària, que va decidir posar els fets en coneixement de l’ AEPD. Arran de tenir coneixement dels fets l’AEDP va iniciar una investigació que es va saldar amb el procediment sancionador.

El 5 de novembre del 2019, aquesta sanció condemnava al pagament de 12.000 euros a l’empresa d’energia per vulnerar la llei amb una infracció “considerada com a molt greu”, sobre la base dels articles 5.1.f i 83.2 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de l’article 72.1.a de la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals i Garanties dels drets digitals.

Després de conèixer la resolució, l’empresa d’energia va recórrer aquesta sanció davant la mateixa AEPD. No obstant això, unes setmanes més tard, el 27 de desembre de 2019 que, la directora de l’AEPD (Mar Espanya Martí) va desestimar aquest recurs.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’organisme públic encarregat de vetllar pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Compta amb personalitat jurídica pròpia, capacitat sancionadora i el seu director és nomenat pel Govern mitjançant reial decret a proposta del Ministeri de Justícia, gaudint dels mateixos honors i tractament d’un secretari d’estat. Els actes dictats pel director en representació de l’agència exhaureixen la via administrativa i, fora d’aquest organisme, els afectats per les seves decisions només poden acudir per la via del Contenciós-Administratiu davant l’Audiència Nacional, aquesta va ser precisament la via per la qual Madrilenya de Gas va optar acudint a la Sala contenciosa Audiència Nacional que va donar la raó a l’empresa headtopics.com.

Enfront de la sanció imposada per l’administració, la sentència de cinc paràgrafs al·ludeix als articles 9 “la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables” i 25 de la Constitució, ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa segons la legislació vigent en aquell moment.

Share
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a gestoria@gcebollero.com

× Podem ajudar-lo?